ยินดีต้อนรับสู่
นิทรรศการออนไลน์
Green Scrap Metal Thailand 2021
รับชมนิทรรศการ การจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน
ผ่าน 13 หน่วยงาน เพื่อให้เรียนรู้เข้าใจ
และตระหนักถึงความอันตรายของมลพิษจากโลหะ